НАВІЩО ПОТРІБЕН УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ?

НАВІЩО ПОТРІБЕН УПРАВЛІНСЬКИЙ ОБЛІК НА ПІДПРИЄМСТВІ?

Управлінський облік вже давно увійшов в наше життя. Він з'явився в той момент, коли почали з'являтися підприємства, орієнтовані на ринок. В умовах конкурентного середовища прийняття адекватних, грамотних управлінських рішень — це фундамент не тільки процвітання бізнесу, але і взагалі його існування. Зараз на бізнес впливає безліч факторів: нові технології, регулювання з боку держави, зростання підприємства та ін. Під впливом цих факторів структура бізнесу змінюється, вона стає складніше, виникає необхідність в його розподілі на велике число юридичних осіб, одночасно розвитку кількох напрямків бізнесу, організації великого числа підрозділів і т.п.

Як в таких умовах власник бізнесу може про все знати і правильно приймати рішення? Саме задача надання такої інформації і вирішує управлінський облік. Управлінський облік — це система збору, консолідації та аналізу даних про діяльність бізнесу, яка орієнтована на вище керівництво і необхідна для прийняття управлінських рішень.


Взагалі, головною і вищою метою управлінського обліку є підвищення прибутковості бізнесу. При цьому облік паралельно вирішує ряд завдань:

  дає керівництву інформацію про те, які загальні результати бізнесу, який складається з безлічі юридичних осіб і підрозділів;

  показує інформацію про роботу окремих підрозділів або напрямів бізнесу (це можуть бути навіть групи товарів, в залежності від підприємства), при чому незалежно від того, як ці підрозділи розподілені по юридичних особах;

  дозволяє контролювати витрати, враховуючи їх за видами і центрами витрат;

  консолідує статистику доходів і витрат підприємства у всіляких розрізах, виявляє і показує загальні тенденції;

  дозволяє планувати і контролювати виконання бюджету всього бізнесу в цілому, так і його окремих підрозділів;

  дозволяє вести оперативний облік взаєморозрахунків з різними контрагентами, розрахунків між власними юрособами і підрозділами.


 І тепер найголовніше: що для цього потрібно? Щоб управлінський облік вирішував всі ці завдання, необхідно:

  наявність висококваліфікованих фахівців, які б здійснювали облік;

  залученість керівництва в процес обліку і контролю його ведення з боку рядових співробітників;

  забезпечення фахівців всією необхідною інформацією, в тому числі конфіденційної;

  розробка методики обліку, яка враховувала б специфіку підприємства і бізнесу в цілому;

  наявність комп'ютерних програм, спеціально розроблених для цих цілей.

Програмні продукти BAS як раз і є тим програмним забезпеченням, яке допомагає бізнесу вести облік. Всупереч поширеній думці, BAS — це не тільки програми виключно для бухгалтерського обліку. Вірніше, бухгалтерські тільки пара рішень, а вся інша лінійка (яка налічує десятки програм) — як раз управлінські та управлінсько-бухгалтерські програми. Перегляньте, які програми входять в нашому каталозі BAS.


Возврат к списку